Skansemyrsveien

Tilbygg over 3 etasjer. Her leverte vi alt tømrerarbeid ifm tilbygget. Deler av det eksisterende huset ble rehabilitert både innvendig og utvendig.